"broadcast signal" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast signal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sygnał programu
  1. broadcast rzeczownik + signal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Anyone with a television set within the coverage area can receive the broadcast signals free-of-charge.

powered by  eTutor logo