Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"broadcast industry" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł programu
  1. broadcast rzeczownik + industry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We believe that a united broadcast industry can not only break into the pay TV business but do it in a major way," he said.