"broadcast booth" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast booth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kabina programu
  1. broadcast rzeczownik + booth rzeczownik
    Silna kolokacja

    It looked for all the world like a miniature broadcast booth.

powered by  eTutor logo