"broadcast TV" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast TV kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program TV
 1. broadcast rzeczownik + TV rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  There actually is a large amount of live football on broadcast TV.

  Podobne kolokacje:
 2. broadcast czasownik + TV rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The broadcasters do not like this option because they would not get enough of the new spectrum free to broadcast high-definition TV or other fancy services.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo