Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Broadcast Communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program Komunikacja
  1. broadcast rzeczownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As more than one device might be receiving the message, responses are not permitted in broadcast communication except during the Discovery process.