"broadcast media" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast media kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program środki przekazu
  1. broadcast rzeczownik + media rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said the other seven or eight were in broadcast media.

  2. broadcast czasownik + media rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even if he does, none of the country's 50 registered opposition parties have access to broadcast media.

powered by  eTutor logo