KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include media" — Słownik kolokacji angielskich

include media kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj środki przekazu
  1. include czasownik + media rzeczownik
    Silna kolokacja

    A hit list of 20 people that included media and military personal was found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo