KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explore media" — Słownik kolokacji angielskich

explore media kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj środki
  1. explore czasownik + media rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then, you can explore how (or if) new media can help you meet those needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo