KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"media" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

media rzeczownik

rzeczownik + media
Kolokacji: 64
news media • print media • Pitchfork Media • state media • Liberty Media • broadcast media • US media • Viz Media • ...
media + rzeczownik
Kolokacji: 321
media attention • media outlet • media company • media coverage • media report • media center • media player • ...
media + czasownik
Kolokacji: 112
media report • media cover • media use • Media require • media say • media make • media give • published by Business Media • ...
czasownik + media
Kolokacji: 51
use media • explore media • include media • use in media • tell the media • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. use media = wykorzystanie środki przekazu use media
2. explore media = zbadaj środki explore media
3. include media = obejmuj środki przekazu include media
4. use in media = wykorzystanie w środkach use in media
6. feature in media = cecha w środkach feature in media
7. work in media = praca w środkach work in media
8. handle media = poradź sobie z mediami handle media
9. publish in media = wydaj w środkach publish in media
przymiotnik + media
Kolokacji: 132
digital media • electronic media • Western media • mainstream media • popular media • local media • national media • ...
przyimek + media
Kolokacji: 19
through media • of media • between media • including media • about media • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.