"broadcast partner" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): partner programu
  1. broadcast rzeczownik + partner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For most versions of the game, this commentary was performed by Madden himself and his contemporary broadcast partner.

powered by  eTutor logo