BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odsunięty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odsunięty" po polsku

odsunięty

idiom
 1. out of the picture
czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [przechodni]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
 2. recoil
 3. undraw
phrasal verb
 1. draw apart  
phrasal verb
 1. do somebody out of something
  • odsunąć kogoś (np. od jego pracy)
   My boss did me out of my duties because he found a better worker. (Mój szef odsunął mnie od obowiązków, bo znalazł lepszego pracownika.)
   The teacher wants to do you out of the project - prove her that you can do it. (Nauczyciel chce odsunąć cię od projektu - udowodnij mu, że potrafisz to zrobić.)
 2. freeze somebody out
phrasal verb
 1. step back * , step back from something
 2. move away *  
  Put your hands on your head and move away from the door. (Połóż ręce na głowie i odsuń się od drzwi.)
  Move away, I want to get in my room. (Odsuń się, chcę się dostać do mojego pokoju.)
 3. stand back
czasownik
 1. cringe
phrasal verb
 1. get along AmE *
 2. move along
 1. pull away from somebody
  • odsuwać się (fizycznie) [nieprzechodni]
   When he leaned forward to kiss her, she pulled away. (Kiedy on pochylił się, żeby ją pocałować, ona się odsunęła.)
   Pull away from me, I'm carrying a bowl full of hot water! (Odsuń się ode mnie, niosę miskę pełną gorącej wody!)

powered by  eTutor logo