"odsunięty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odsunięty" po polsku — Słownik angielsko-polski

odsunięty

idiom
 1. out of the picture
czasownik
 1. shift ****
  • odsunąć, odwrócić (np. uwagę) [TRANSITIVE]
   He shifted my attention by asking me to watch his baby. (Odwrócił moją uwagę prosząc mnie, bym popilnował jego dziecka.)
   I shifted her attention and grabbed her purse. (Odwróciłem jej uwagę i złapałem jej torebkę.)
 2. recoil
 3. undraw
phrasal verb
 1. draw apart  
phrasal verb
 1. do somebody out of something
  • odsunąć kogoś (np. od jego pracy)
   My boss did me out of my duties because he found a better worker. (Mój szef odsunął mnie od obowiązków, bo znalazł lepszego pracownika.)
   The teacher wants to do you out of the project - prove her that you can do it. (Nauczyciel chce odsunąć cię od projektu - udowodnij mu, że potrafisz to zrobić.)
 2. freeze somebody out
phrasal verb
 1. step back *  
  I think we should step back from the train tracks. (Myślę, że powinniśmy się odsunąć od torów.)
  Tell them to step back or this man will die! (Powiedz im, żeby się odsunęli albo ten człowiek umrze!)
czasownik
 1. move away *  
  Put your hands on your head and move away from the door. (Połóż ręce na głowie i odsuń się od drzwi.)
  Move away, I want to get in my room. (Odsuń się, chcę się dostać do mojego pokoju.)
 2. stand back
  • cofnąć się, odsunąć się (od czegoś)
   Stand back from the fire. (Odsuń się od ognia.)
   Stand back if you don't want me to burn your hair. (Odsuń się, jeśli nie chcesz, żebym podpalił ci włosy.)
 3. cringe
  • wzdrygać się (przed czymś), odsunąć się (od czegoś)
   Dennie cringed back from the screen with disgust. (Dennie odsunęła się od ekranu z obrzydzeniem.)