BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"nie mieć pojęcia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieć pojęcia" po polsku

nie mieć pojęcia

 1. have no clue , not have a clue  
  I have no clue. (Nie mam pojęcia.)
  link synonim: have no idea
rzeczownik
 1. know squat
 1. be stumped for an answer , be stumped for words
  • nie znać odpowiedzi, nie mieć pojęcia
   He is stumped for an answer when it comes to his plans for future. (On nie zna odpowiedzi jeśli chodzi o jego plany na przyszłość.)
 2. have no idea   spoken
  link synonim: have no clue
rzeczownik
 1. term , *****
  • termin, określenie, pojęcie [COUNTABLE]
   You have to learn some technical terms. (Musisz nauczyć się terminów technicznych.)
   These terms are rarely used. (Te określenia są rzadko używane.)
 2. idea *****
  • pojęcie, wyobrażenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Do you have any idea about ballet? (Masz jakiekolwiek pojęcie o balecie?)
   I don't understand your idea of marriage. (Nie rozumiem twojego wyobrażenia małżeństwa.)
   I don't have the idea of the size of the universe. (Nie mam wyobrażenia wielkości wszechświata.)
 3. concept ****
 4. notion ***  
  The professor explained the notion of globalization. (Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.)
  You need to look up this notion in a dictionary. (Powinieneś sprawdzić to pojęcie w słowniku.)
 5. cognition
 6. grasp **
  • pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie
   I don't think you have the grasp to understand this concept. (Nie sądzę, żebyś miał dość zrozumienia, aby pojąć ten koncept.)
 7. clue **
 8. conception **
 9. noesis
 10. savvying
 11. digesting
 12. fathoming
 13. glimpsing
 14. conceiting
Journal Club: How much you think you understand depends on what ...
czasownik
 1. understand *****
  • pojmować, rozumieć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They don't understand the problem. (Oni nie rozumieją problemu.)
   I don't understand politics. (Nie rozumiem polityki.)
   Two of my students have difficulty in understanding the school rules. (Dwóch moich studentów ma trudności ze zrozumieniem zasad obowiązujących w szkole.)
   How can we understand the present without understanding the past? (Jak możemy zrozumieć teraźniejszość, nie rozumiejąc przeszłości?)
 2. gather , ***
  • wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
   W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 3. grasp **
  • pojmować, rozumieć [TRANSITIVE]
   I'm starting to grasp what you had in mind. (Zaczynam rozumieć co miałeś na myśli.)
   Did you grasp my plan? (Zrozumiałeś mój plan?)
   This concept cannot be grasped by a simple mind. (Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.)
 4. comprehend formal *
  • pojmować, rozumieć, zrozumieć (np. rozumem) [TRANSITIVE]
   to understand
   My parents say they cannot comprehend today's music. (Moi rodzice mówią, że nie rozumieją dzisiejszej muzyki.)
   She is too young to comprehend what has happened. (Ona jest za młoda, aby zrozumieć, co się wydarzyło.)
   I just don't comprehend her attitude. (Ja po prostu nie rozumiem jej stosunku.)
 5. plumb
 6. get *****
 1. somebody's understanding of something ***
czasownik
 1. glimpse **
 2. digest *
  • pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
   I couldn't digest all the facts. (Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.)
   It took some time before I digested the news. (Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.)
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć informal [INTRANSITIVE]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. savvy *
 5. bottom ****
  • pojąć, zgłębić old-fashioned [TRANSITIVE]
   He wants to bottom the history of England. (On chce pojąć historię Anglii.)
   I've been trying to bottom the universe my whole life. (Całe życie próbuję pojąć wszechświat.)
 6. fathom
 7. apprehend
 8. conceit
 9. gain an understanding
 10. prehend
 11. capish
phrasal verb
 1. figure out ***
 2. catch on *
 3. latch onto something
idiom
 1. get the point
  • zrozumieć, pojąć
   I do not get the point why this issue is so important. (Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.)
   All right, I think everyone got the point. (W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.)
czasownik
 1. have an idea  
  I had no idea it was going to be so hard. (Nie miałem pojęcia, że to będzie takie trudne.)

Powiązane zwroty — "nie mieć pojęcia"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo