GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"Rozumiesz?" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Rozumiesz?" po polsku

Rozumiesz?

 1. Do you understand?  
czasownik
 1. follow somebody , *****
  • nadążać za kimś, rozumieć kogoś
   I don't quite follow you. (Trochę za tobą nie nadążam.)
   And we're supposed to follow that! (I my powinniśmy za tym nadążać!)
   He couldn't follow all the logic. (On nie mógł zrozumieć całej tej logiki.)
 1. relate to somebody ****
czasownik
 1. understand *****
  • rozumieć [przechodni/nieprzechodni]
   I don't understand. (Nie rozumiem.)
   Oh, now I understand. (Och, teraz rozumiem.)
   link synonim: get
  • pojmować, rozumieć [przechodni/nieprzechodni]
   They don't understand the problem. (Oni nie rozumieją problemu.)
   I don't understand politics. (Nie rozumiem polityki.)
   Two of my students have difficulty in understanding the school rules. (Dwóch moich studentów ma trudności ze zrozumieniem zasad obowiązujących w szkole.)
   How can we understand the present without understanding the past? (Jak możemy zrozumieć teraźniejszość, nie rozumiejąc przeszłości?)
  • rozumieć (emocjonalnie) [przechodni/nieprzechodni]
   We don't need words because we understand each other perfectly. (My nie potrzebujemy słów, bo doskonale się rozumiemy.)
   I have similar problems - I really understand you. (Mam podobne problemy - naprawdę cię rozumiem.)
 2. gather , ***
  • wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [przechodni/nieprzechodni]
   I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
   W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 3. grasp **
  • pojmować, rozumieć [przechodni]
   I'm starting to grasp what you had in mind. (Zaczynam rozumieć co miałeś na myśli.)
   Did you grasp my plan? (Zrozumiałeś mój plan?)
   This concept cannot be grasped by a simple mind. (Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.)
 4. relate ****
  • nawiązać kontakt (z kimś), rozumieć (czyjąś sytuację) [nieprzechodni]
   They relate to each other. (Oni się nawzajem rozumieją.)
   Our children need a teacher who would relate to them. (Nasze dzieci potrzebują nauczyciela, który by ich zrozumiał.)
   I've never been able to relate to my stepmother. (Nigdy nie byłem w stanie nawiązać kontaktu z moją macochą.)
 5. comprehend oficjalnie *
  • pojmować, rozumieć, zrozumieć (np. rozumem) [przechodni]
   to understand
   My parents say they cannot comprehend today's music. (Moi rodzice mówią, że nie rozumieją dzisiejszej muzyki.)
   She is too young to comprehend what has happened. (Ona jest za młoda, aby zrozumieć, co się wydarzyło.)
   I just don't comprehend her attitude. (Ja po prostu nie rozumiem jej stosunku.)
 6. see *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Oh, I see. So that's how it is. (Rozumiem. Więc to tak.)
  "My dog is very ill, so I can't go with you." "I see." ("Mój pies jest bardzo chory, więc nie mogę z tobą pójść." "Rozumiem.")
  I don't see how you can eat this disgusting food. (Nie rozumiem jak możesz jeść to obrzydliwe jedzenie.)
 7. construe
 8. gather that
 9. take *****
 10. get the drift
 11. get *****
czasownik
 1. get it ***  
  I don't get it, explain it again, please. (Nie rozumiem tego, wyjaśnij to jeszcze raz, proszę.)
  It's not that complicated - do you get it? (To nie jest aż takie skomplikowane - rozumiesz to?)
idiom
 1. have a grasp of something , get a grasp of something
phrasal verb
 1. get a fix on something
 1. have an understanding of something  
czasownik
 1. figure , *****
 2. learn , *****
 3. glimpse **
 4. digest *
  • pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
   I couldn't digest all the facts. (Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.)
   It took some time before I digested the news. (Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.)
 5. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 6. savvy *
 7. fathom
 8. twig
 9. feel *****
 10. conceit
 11. see the light  
 12. gain an understanding
 13. capish
phrasal verb
 1. catch on *
 2. sink in
 3. cotton on potocznie
idiom
 1. get the point
  • zrozumieć, pojąć
   I do not get the point why this issue is so important. (Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.)
   All right, I think everyone got the point. (W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.)
phrasal verb
 1. make something out * , make out something *  
  I can't make out what he wants from me. (Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.)
  If you don't leave this place, you might never make out the meaning of life. (Jeśli stąd nie wyjedziesz, możesz nigdy nie zrozumieć znaczenia życia.)
 2. work something out * , work out something ***
 3. figure something out
 4. latch onto something
 5. catch on to something
czasownik
 1. tumble to something
 2. make sense of something  
  I can't make sense of anything she says. (Nie potrafię zrozumieć niczego, co ona mówi.)
 3. get something into your head
 4. make some sense of something  
 5. get an understanding of something
 6. get a handle on something
 7. overstand
idiom
 1. get the hang of something