ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
2. jump in time = skocz na czas jump in time
3. retain for a time = zachowaj przez czas retain for a time
4. persist for a time = nie ustawaj przez czas persist for a time
6. continue into times = kontynuuj do czasów continue into times
9. continue for some time = ciągnij się dość długo continue for some time
  • These continued for some time in action, but were finally taken.
  • The battle continued for some time before the village was taken.
  • The violence continued for some time before police eventually took control.
  • It continued for some time after the death of its founder.
  • Attempts had already been made to interest other actors, and would continue for some time.
  • And he noted that the investigation is likely to continue for some time.
  • Waking in the night is normal, and may continue for some time.
  • Both countries have made progress in their reform efforts, but this work will continue for some time yet.
  • It appears that this situation will continue for quite some time.
  • Though he continued for some time to fight shy of us, we from then on saw him go past the windows.
10. remain in regulation time = pozostań za przepisowy czas remain in regulation time
11. continue to the time = kontynuuj do czasu continue to the time
13. continue in times = kontynuuj za czasy continue in times
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.