"Fiji Time" — Słownik kolokacji angielskich

Fiji Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fidżi Czas
  1. Fiji rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This government is incompetent," the Fiji Times quoted him as saying.

    Podobne kolokacje: