"continue to the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj do czasu
  1. continue czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meantime he continued to trifle the time with a show of irresolution.

    Podobne kolokacje: