"time convinces" — Słownik kolokacji angielskich

time convinces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas przekonywa
  1. time rzeczownik + convince czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Give me that much time to convince you to stay.

    Podobne kolokacje: