"persist for a time" — Słownik kolokacji angielskich

persist for a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie ustawaj przez czas
  1. persist czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It usually persists for a very long time, and often until the patient is around 40 years old.

    Podobne kolokacje: