"tea time" — Słownik kolokacji angielskich

tea time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas herbaty
  1. tea rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After lunch, he returns to his writing table until tea time, 4:30.

    Podobne kolokacje: