"remain in regulation time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań za przepisowy czas
  1. remain czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They earned Friday's tie on a goal by Wayne Gretzky with 7 minutes and 8 seconds remaining in regulation time.

    Podobne kolokacje: