TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. consist of several stages = składaj się z kilku etapów consist of several stages
4. perform on stage = występować na scenie perform on stage
8. act on stage = występować na scenie act on stage
10. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
12. go on stage = wejdź na scenę go on stage
13. join on stage = dołącz na scenie join on stage
15. play in the stages = zagraj za etapy play in the stages
17. come on stage = pojawić się na scenie, wejść na scenę come on stage
19. leave the stage = zejdź z estrady leave the stage
20. enter the stage = wejdź w etap enter the stage
21. play on stage = zagraj na scenie play on stage
22. live during the stage = żyj podczas etapu live during the stage
23. make to the stage = zrób do etapu make to the stage
25. stage known = etap znany stage known
27. see on stage = zobacz na scenie see on stage
28. stage is used = etap jest używany stage is used
31. fill the stage = napełniać się etap fill the stage
32. work on stage = praca na scenie work on stage
  • In the beginning of his career he worked on stage as an actor and manager.
  • He has worked in film, television, and on stage since the 1950s.
  • He worked on stage for the first decade of his career.
  • Since then, he has worked consistently on stage, television and radio.
  • These are not hits, but they work very well on stage.
  • She also worked on stage there before going to Hollywood in 1922.
  • She has worked professionally on radio and stage for 25 years.
  • He then worked on stage for 10 years at a row.
  • They always returned, to work on stage and in films.
  • But she also worked steadily on stage throughout the war.
33. begin the stage = zacznij scenę begin the stage
34. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
35. use in the stages = wykorzystanie za etapy use in the stages
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.