Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. consist of several stages = składaj się z kilku etapów consist of several stages
4. perform on stage = występować na scenie perform on stage
8. act on stage = występować na scenie act on stage
10. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
12. go on stage = wejdź na scenę go on stage
13. join on stage = dołącz na scenie join on stage
15. play in the stages = zagraj za etapy play in the stages
17. come on stage = pojawić się na scenie, wejść na scenę come on stage
19. leave the stage = zejdź z estrady leave the stage
20. enter the stage = wejdź w etap enter the stage
21. play on stage = zagraj na scenie play on stage
22. live during the stage = żyj podczas etapu live during the stage
  • It lived during the Atdabanian stage, in the former continent Laurentia.
  • Few couples adequately discussed how they would live during the next stage of their lives, she said.
  • Tylocephale lived during the Campanian stage, around 75 million years ago.
  • It lived during the early Atdabanian stage, 526 million years ago.
  • Ceresiosaurus lived during the Anisian stage of the middle Triassic.
  • It lived during the Sinemurian stage of the Early Jurassic, about 194 million years ago.
  • These three dinosaurs lived during the Carnian stage of the Triassic period.
  • Genusaurus is believed to have lived during the Albian faunal stage, around 112-100 million years ago.
  • Hypselospinus lived during the lower Valanginian stage, around 140 million years ago.
  • It lived during the Botomian stage, which lasted from approximately 524 to 518.5 million years ago.
23. make to the stage = zrób do etapu make to the stage
25. stage known = etap znany stage known
27. see on stage = zobacz na scenie see on stage
28. stage is used = etap jest używany stage is used
31. fill the stage = napełniać się etap fill the stage
32. work on stage = praca na scenie work on stage
33. begin the stage = zacznij scenę begin the stage
34. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
35. use in the stages = wykorzystanie za etapy use in the stages
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.