"stage is completed" — Słownik kolokacji angielskich

stage is completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap jest zakończony
  1. complete czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The last stage of development should be completed in 2015.

powered by  eTutor logo