"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
1. Shadow says = Cień oznacza Shadow says
2. Shadow tells = Cień mówi Shadow tells
3. Shadow holds = Cień utrzymuje się Shadow holds
4. Shadow orders = Polecenia cienia Shadow orders
5. Shadow declares = Cień oświadcza Shadow declares
6. Shadow answers = Odpowiedzi cienia Shadow answers
7. Shadow replies = Cień odpowiada Shadow replies
  • "He was there before his friends arrived," The Shadow replied.
  • "I saw him for only a few minutes," replied The Shadow.
  • "I am glad that they remember me," replied The Shadow.
  • "It seemed applicable to the present case," replied The Shadow.
  • The Shadow replied that he was a new guard, sent to cover the space between the hotel and the boundary line.
  • "They must have trailed you last night," replied The Shadow.
  • "I'll get you up to your window," The Shadow replied.
  • "That will have to be determined later," replied The Shadow.
  • "Never mind then," replied The Shadow, in an easy tone.
  • "I did not see a woman with them," Shadow replied.
8. Shadow explains = Cień wyjaśnia Shadow explains
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.