"Shadow explains" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow explains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wyjaśnia
  1. shadow rzeczownik + explain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm going to look around this hotel," explained The Shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo