"unseen shadow" — Słownik kolokacji angielskich

unseen shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień tłumaczenia na żywo
  1. unseen przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Marie was the unseen shadow of the family and became his model and muse for both paintings and sculptures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo