"Shadow replies" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow replies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień odpowiada
  1. shadow rzeczownik + reply czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "He was there before his friends arrived," The Shadow replied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo