"bright shadow" — Słownik kolokacji angielskich

bright shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny cień
  1. bright przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No bright blue shadow: her eye colors are an array of muted earth tones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo