"shimmering shadow" — Słownik kolokacji angielskich

shimmering shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połyskujący cień
  1. shimmering przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is still the shimmering shadow below of the skater reflected on the gleaming ice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo