"luminous shadow" — Słownik kolokacji angielskich

luminous shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świecący cień
  1. luminous przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her eyes glimmered in the shadows, dark and luminous, reminding me of Necthana's daughters whom I had met so long ago on the shores of Alba.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo