"lurid shadow" — Słownik kolokacji angielskich

lurid shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drastyczny cień
  1. lurid przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hakeswill cowered in his hiding place, shuddering as the occasional flare of an exploding shell or passing rocket cast lurid shadows into the narrow cleft.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo