"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
1. Shadow says = Cień oznacza Shadow says
2. Shadow tells = Cień mówi Shadow tells
3. Shadow holds = Cień utrzymuje się Shadow holds
  • The Shadow held his next shots until the car swung the corner.
  • The Shadow held a length of rope in his hand.
  • The Shadow held these men of evil at his mercy.
  • The Shadow had been holding the light away from his body!
  • The Shadow was holding an automatic in his right hand.
  • The Shadow held the box and sat back in the dark rear of the car.
  • The Shadow still held to his conviction that one prisoner would be enough.
  • Me or Shadow held to the point a good part of the time for we alone knew the trail.
  • The Shadow was holding the papers in his left hand.
  • The Shadow held him covered, but had no need to fire.
4. Shadow orders = Polecenia cienia Shadow orders
5. Shadow declares = Cień oświadcza Shadow declares
6. Shadow answers = Odpowiedzi cienia Shadow answers
7. Shadow replies = Cień odpowiada Shadow replies
8. Shadow explains = Cień wyjaśnia Shadow explains
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.