"Shadow answers" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow answers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Odpowiedzi cienia
  1. shadow rzeczownik + answer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow answered his own question almost as soon as he had mentally asked it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo