"Shadow declares" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow declares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień oświadcza
  1. shadow rzeczownik + declare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had declared himself three nights ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo