"moonlit shadow" — Słownik kolokacji angielskich

moonlit shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień rozświetlony księżycową poświatą
  1. moonlit przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sean watched it for a few seconds and saw it move, slowly, like the moonlit shadow of a tree on the open veld.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo