Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • I didn't know what happened until people started running at me.
  • He finally turned away and started running for the front door.
  • Then last year, everything just started running against me for some reason.
  • Probably started running then, too, and didn't stop until he got here.
  • Giving up, she turned and started running across the park.
  • I started running and turned to see the scene again.
  • Kids heard that and they started running for the door.
  • There were a lot of children left behind and they started running into the bush.
  • But then I started running for president, and that kind of thing.
  • We started running the numbers when both were age 35.
2. keep running = kontynuuj biegnięcie keep running
4. come running = przybyć najszybciej, jak to możliwe come running
6. consider running = zastanów się nad biegnięciem consider running
7. help run = pomoc bieg help run
8. continue running = kontynuuj biegnięcie continue running
10. seen running = zobaczone bieganie seen running
11. plan to run = plan na serię plan to run
12. try running = spróbuj biec try running
13. try to run = spróbuj biec try to run
14. decide to run = zdecyduj się biec decide to run
15. continue to run = kontynuuj biegnięcie continue to run
16. scheduled to run = zaplanowany na serię scheduled to run
17. attempt to run = próba na serię attempt to run
18. tend to run = miej skłoności do biegnięcia tend to run
19. play running = zagraj biegnięcie play running
20. want to run = chciej biec want to run
21. begin to run = zacznij biec begin to run
22. start to run = początek na serię start to run
25. go to run = idź do biec go to run
27. expected to run = spodziewać się, że biec expected to run
28. resign to run = rezygnować biec resign to run
29. use to run = wykorzystanie na serię use to run
30. seem to run = wydawaj się biec seem to run
31. decline to run = upadek na serię decline to run
32. need to run = potrzeba by biec need to run
33. forced to run = zmuszony do biegnięcia forced to run
34. designed to run = zaprojektowany by biec designed to run
35. like to run = lubić biec like to run
36. required to run = wymagać by biec required to run
37. come running up = nadbiegnij come running up
38. turn to run = odwróć się by biec turn to run
39. get to run = namówiony by biec get to run
40. prepare to run = przygotuj się by biec prepare to run
41. leave to run = wychodzić biec leave to run
42. ask to run = poproś by biec ask to run
43. hire to run = wynajem na serię hire to run
44. want run = chciej bieg want run
45. enable to run = umożliw biegnięcie enable to run
46. avoid running = uniknij biegnięcia avoid running
47. tell to run = każ biec tell to run
48. refuse to run = odmów biegnięcia refuse to run
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.