Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"hire to run" — Słownik kolokacji angielskich

hire to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajem na serię
  1. hire czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    "She hired you to run it down, then, like the sheet says?"

    Podobne kolokacje: