PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tell to run" — Słownik kolokacji angielskich

tell to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ biec
  1. tell czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    You can't just tell me to run along and play.

    Podobne kolokacje: