Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"decide to run" — Słownik kolokacji angielskich

decide to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się biec
  1. decide czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    But by then she had already decided to run for the board.

    Podobne kolokacje: