Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"allowed to run" — Słownik kolokacji angielskich

allowed to run kolokacja
Popularniejsza odmiana: allow to run
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić biec
  1. allow czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    What might have happened, had the relationship been allowed to run its natural course, she would never know.

    Podobne kolokacje:

podobne do "allowed to run" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "allowed to run" po angielsku

idiom