Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"leave to run" — Słownik kolokacji angielskich

leave to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić biec
  1. leave czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    I understand running, but not when there is no place left to run to.

    Podobne kolokacje: