PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"seem to run" — Słownik kolokacji angielskich

seem to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się biec
  1. seem czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    His life seemed to run that way no matter what he did.

    Podobne kolokacje: