PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(2) test, airmail
Kolokacji: 2
(4) television, TV, charter
Kolokacji: 3
1. television pilot = pilot telewizyjny television pilot
  • Beyond was intended as a television pilot, but the proposed series did not occur.
  • Her favorite role has been for a television pilot in which she played a young prostitute.
  • She is now developing her second feature and a television pilot for a new series, Animals.
  • He made several television pilots but never directed another series.
  • During her university years she appeared in numerous short films and television pilots.
  • The special also served as a television pilot for a possible revival of the series, which never happened.
  • He is currently working on a television pilot for a fishing show.
  • He also made two television pilots in the 1960s; neither was picked up.
  • The series was initially intended to be a television pilot.
  • Lost in Oz is a 2002 television pilot, never broadcast.
2. TV pilot = TV pilot TV pilot
3. charter pilot = karta pilot charter pilot
(6) Palm, stunt
Kolokacji: 2
(8) student, instructor, master
Kolokacji: 3
(9) RAF, Luftwaffe, squadron
Kolokacji: 3
(12) woman, Harrier, rebel
Kolokacji: 3
(14) Seattle, harbor
Kolokacji: 2
(15) US, NATO, river, copter
Kolokacji: 4
(16) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(17) Delta, Northwest, Bush
Kolokacji: 3
(18) Spitfire, suicide
Kolokacji: 2
(20) auto, ferry, boat, Steamboat
Kolokacji: 4
(21) spaceship, starship, module
Kolokacji: 3
(22) cargo, freighter
Kolokacji: 2
(23) robot, ABC
Kolokacji: 2
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.