"fly as a pilot" — Słownik kolokacji angielskich

fly as a pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć jako pilot
  1. fly czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In April 1921, he flew as a pilot for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo