"lose several pilots" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij kilku pilotów
  1. lose czasownik + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The unit had lost 26 pilots killed, almost a 100% loss rate since their arrival.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo