"pilot is produced" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is produced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot jest wyprodukowany
  1. produce czasownik + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A pilot for a new series was produced in 2002, although it was not picked up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo