"pilot trial" — Słownik kolokacji angielskich

pilot trial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozprawa pilotowa
  1. pilot rzeczownik + trial rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several pilot trials have evaluated the use of acupuncture to treat hot flashes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo