"television pilot" — Słownik kolokacji angielskich

television pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot telewizyjny
  1. television rzeczownik + pilot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Beyond was intended as a television pilot, but the proposed series did not occur.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo