KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(5) enjoy, share, use, waste
Kolokacji: 4
(6) spend, pass, rub
Kolokacji: 5
(8) look, watch, wait
Kolokacji: 4
1. give a moment = daj moment give a moment
2. turn at the moment = obróć się w tej chwili turn at the moment
3. moment filled = moment napełnił się moment filled
4. offer moments = momenty oferty offer moments
6. open for a moment = otwarty na moment open for a moment
7. meet at the moment = spotkaj w tej chwili meet at the moment
8. offer at the moment = zaoferuj w tej chwili offer at the moment
9. close for a moment = blisko na moment close for a moment
  • He closed his eyes for a moment, trying to work out what the feeling was.
  • I closed my eyes for a moment and tried to do so.
  • She closed her eyes for a moment, as if to close off the past.
  • He closed his eyes for a moment, lost in thought.
  • He closed his eyes for a moment to get a better view.
  • He closed his eyes for a moment, to stop me looking in.
  • He had to close his eyes on it for a moment.
  • I knew my father would have closed his eyes for a moment and just known the answer.
  • His eyes closed for a moment, but then he looked at her again.
  • If only he could close them; just for a moment.
10. flare for a moment = błysk na moment flare for a moment
11. open a moment = otwórz moment open a moment
(10) excuse, press, fight
Kolokacji: 3
(12) glare, stare
Kolokacji: 2
(14) lose, forget, fail, drop, miss
Kolokacji: 5
(15) include, let, feature
Kolokacji: 3
(16) need, bow, ask
Kolokacji: 3
(17) pause, hesitate
Kolokacji: 2
(18) achieve, hit, walk
Kolokacji: 3
(19) escape, emerge
Kolokacji: 2
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.