"flare for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

flare for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błysk na moment
  1. flare czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The screen flared red for a moment, as if it had been knocked half silly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo